W dniach 1-5 maja 2013 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Praca biura projektu w czasie przerwy świątecznej

Publikujemy wyniki procedury odwoławczej związanej z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego

Publikujemy wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informujemy, iż w dniach 22-29.01.2013 r. będzie miał miejsce nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informacja dotycząca pracy biura projektu w przerwie świątecznej.

3 grudnia rozpoczęliśmy cykl szkoleń II etapu projektu

Zapraszamy do udziału w doradztwie indywidualnym

Publikujemy ostateczną listę rankingową po zakończeniu procedury odwoławczej

Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Bez barier do własnej firmy"

Zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

06-06-2012

Praca biura w piątek, 8 czerwca

26-04-2012

W dniach 30.04 - 6 maja biuro projektu "Bez barier do własnej firmy" nie będzie czynne.

W dniach 6 - 10 kwietnia biuro projektu "Bez barier do własnej firmy" będzie nieczynne.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Niestety miejsc było tylko 20. Poniżej podstawowa oraz rezerwowa lista osób zakwalifikowanych do projektu "Bez barier do własnej firmy", a także Lista osób niezakwalifikowanych.

Poniżej przedstawiamy listę 45 osób, które zostały zakwalifikowane do III etapu procesu rekrutacyjnego oraz listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „Bez barier do własnej firmy”. Chcieliśmy serdecznie podziękować za zainteresowanie naszym projektem i życzyć Państwu powodzenia.

16-02-2012

Zakończyliśmy poprawki formalne. W tej chwili formularze są oceniane przez komisarzy merytorycznych. Wstępne wyniki ogłosimy 2.03.2012. Najlepsze osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym, która odbędzie się w dniach 5 -7.03.2012.

10-02-2012

27 FORMULARZY ODPADŁO W PIERWSZEJ OCENIE, 82 MAJĄ SZANSĘ NA POPRAWĘ. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem do braków formalnych zaliczamy: brak parafki na Formularzu Rekrutacyjnym, brak podpisu w wyznaczonych miejscach, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów, nieścisłości w wypełnianiu pól Formularza Rekrutacyjnego dotyczących statusu Kandydata/tki.

Przypominamy, że grupą doeclową naszego projektu są OSOBY BEZROBOTNE lub OSOBY niepełnosprawne NIEAKTYWNE ZAWODOWO/POSZUKUJĄCE PRACY (jednakże nigdzie nie zatrudnione). Więcej informacji po rozwinięciu aktualności.

01-02-2012

Prosimy aby WERSJA ELEKTRONICZNA FORMULARZA BYŁA IDENTYCZNA Z PAPIEROWĄ! Nie wolno zapisywać na płycie formularza wypełnionego komputerowo i dołączać wersji papierowej wypełnionej ręcznie. Na płycie CD musi znaleźć się jedynie formularz rekrutacyjny bez skanów załaczników, parafek etc. Prosimy wybrać opcję 1 lub 2 w załączniku nr 2 poprzez podkreślenie wybranego punktu.

Uwaga! ze względu na ogromne zainteresowanie dzisiejszym spotkaniem, zostało ono przeniesione do większej sali. Zapraszamy do WSTI, sala 55!

Kandydaci! Kandydatki! Formularz wypełniamy OBOWIĄZKOWO drukowanymi literami tylko w przypadku, jeśli wypełniamy go RĘCZNIE.

1 lutego 2012 w samo południe zapraszamy do WSTI (sala 62) na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Bez barier do własnej firmy”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: w.zawadzka@vizja.pl Osoby z problemami w poruszaniu się prosimy o taką informację w mailu rejestracyjnym w celu udostępnienia specjalistycznej windy.

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy oraz Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa zapraszają na Europejski Wykład Otwarty pt. Projekt „Bez barier do własnej firmy” – dotacje na założenie własnego biznesu, który odbędzie się w czwartek 26.01.2012 r. o godz. 12:00 w sali 2018 (XX p.) Pałacu Kultury i Nauki.

19-01-2012

Rekrutacja do Projektu trwać będzie w terminie 1 - 7 lutego 2012. TYLKO w tym czasie przyjmujemy Formularze Rekrutacyjne, w Biurze Projektu - ul. Pawia 55/219, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Przyjmujemy równiez dokumenty wysłane poczta tradycyjną. Prosimy zapoznać się z Regulaminem I etapu, a kolejnie wypełnić Formularz Rekrutacyjny, dołączyć odpowiednie załączniki i dostarczyć do nas.

19.01.2011 o godz. 19.10 kilka cennych informacji na temat naszego projektu w Polskim Radiu, w programie Jedynka.

Bardzo prosimy o cierpliwość. 2 stycznia ruszyliśmy oficjalnie z kompletowaniem zespołu, tworzeniem dokumentacji, promocją. Prosimy o monitorowanie strony internetowej naszego projektu, gdzie na 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu pojawi się zaakceptowany przez Instytucję Nadzorującą Regulamin I etapu Projektu oraz Formularz Rekrutacyjny.