OCENA FORMALNA
10-02-2012

Z powodu błędów formalnych odpadło 27 formularzy. Zgodnie z Regulaminem, jeśli tylko dostaniemy mailową prośbę o wydanie karty oceny formalnej, możemy przesłać jej skan. Najczęstszą przyczyną odrzucenia formularza był brak załącznika potwierdzającego status osoby bezrobotnej (Zaświdaczenie z UP).

 1.  

Zofia

Beecroft

 1.  

Bożena

Brodowska

 1.  

Izabela

Czarko-Wasiutycz

 1.  

Małgorzta

Dobrzyńska

 1.  

Michał

Domański

 1.  

Adrian

Fijałkowski

 1.  

Aneta

Gajdowska

 1.  

Celina

Gąsior

 1.  

Robert

Godlewski

 1.  

Beata

Gonera

 1.  

Monika

Górecka

 1.  

Łukasz

Górecki

 1.  

Aleksandra

Hawrylak

 1.  

Joanna

Jankowicz-Cygan

 1.  

Ewa

Jasińska

 1.  

Katarzyna

Karwacka

 1.  

Arkadiusz

Kowalczuk

 1.  

Jacek

Marchwadzki

 1.  

Elżbieta

Miszkurka

 1.  

Przemysław

Miturski

 1.  

Miłosz

Modzelewski

 1.  

Magdalena

Perszke

 1.  

Tomasz

Pietrykowski

 1.  

Joanna

Podgórska

 1.  

Eliza

Pragłowska

 1.  

Zuzanna

Towalska

 1.  

Wioleta

Zawadka


82 formularze skierowano do jednorazowej poprawki. Taka mozliwość istnieje w dniach 13-15 lutego 2012. Szczegóły każdy/a Kandydat/ka otrzymał w mailu. najczęstszym błędem był brak parafki lub podpisu.

Wróć do aktualności