Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) jest niepubliczną uczelnią zawodową, wpisaną do rejestru szkół wyższych pod numerem 164 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia kształci w zakresie nauk technicznych i posiada uprawnienia do nadawania absolwentom tytułu zawodowego inżyniera informatyki.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych stworzona została po to, aby sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie absolwentów - inżynierów informatyki, potrafiących efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zarządzać systemami informatycznymi, tworzyć oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowaną grafikę komputerową.

 

 

Projekty europejskie


Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest Dział Projektów Europejskich. W ramach swojej działalności, Dział przygotowuje i realizuje projekty na rzecz rozwoju WSTI jak i calego społeczeństwa współpracując z kadrą akademicką uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

 

Aktualne projekty WSTI:

 

  1. Innowacyjne studia dla nauczycieli
  2. IT w Polsce i na świecie
  3. Uczę informatyki z pasją
  4. Bez barier do własnej firmy