Uprzejmie informujemy, że biuro projektu „Bez barier do własnej firmy" w dniu 31.05.2013  będzie zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy.
W dniach 1-5 maja 2013 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Projekt "Bez barier do własnej firmy" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 1 797 000, 00 zł.

 

Głównym celem projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników i uczestniczek, niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 

  • Program szkoleniowo- doradczy dotyczący administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne;
  • Doradztwo indywidualne;
  • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności dla 20 osób (do 40 tysięcy złotych) a także podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

 

Projekt skierowany jest do 26 osób - bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo (druga kategoria tylko dla osób niepełnosprawnych) zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego.

 

Priorytetowo rekrutowane będą osoby znajdujące się w następujących grupach:

  • Osoby niepełnosprawne (min. 16 miejsc);
  • Kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
  • Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 m-ce od zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu.

 

UWAGA: Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy priorytetowej.

Osoby spoza grupy priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.


Udział w projekcie jest bezpłatny.