Harmonogram

Projekt realizowany będzie w okresie
1.01.2012 - 31.07.2013

1.02.2012 - 7.02.2012

W Biurze Projektu („Kontakt") zbieramy formularze rekrutacyjne ("Pliki do pobrania").

8-10.02.2012

Ocena formalna

13-15.02.2012

Możliwość poprawek formalnych

10.02-2.03.2012

Ocena merytoryczna

5 -7.03.2012

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym

13.03.2012

Ogłoszenie wyników

marzec -maj 2012 I ETAP SZKOLENIOWO-DORADCZY
czerwiec 2012-lipiec 2013 II ETAP (dotacja, pomostówka, szkolenia, doradztwo)

WSTI zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów realizacji projektu.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I DORADZTWA - I. ETAP SZKOLENIOWO - DORADCZY

Wszystkie szkolenie odbywają się w godzinach 9.00 - 17.00 w salach szkoleniowych Instytutu Rozwoju Biznesu.

maj 2012 - grupa weekendowa:

4.05 5.05 6.05
Weekend majowy Weekend majowy Weekend majowy
11.05 12.05 13.05
Kreowanie wizerunku firmy Doradztwo: Biznesplan Doradztwo: komunikacja interpersonalna

maj 2012 - grupa tygodniowa:


1.05 2.05
7.05 8.05 9.05
Kreowanie wizerunku firmy DORADZTWO: BIZNESPLAN DORADZTWO: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNAkwiecień 2012 - grupa weekendowa

6.04 7.04 8.04
Przerwa świąteczna Przerwa świąteczna Przerwa świąteczna
13.04 14.04 15.04
Biznesplan cz. I Biznesplan cz. II Biznesplan cz. III
20.04 21.04 22.04
Gry decyzyjne Biznesplan cz. IV Programy komputerowe
27.04 28.04 29.04
Prawo Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna

kwiecień 2012 - grupa tygodniowa

2.04 3.04 4.04 5.04
E-Biznes Księgowość

Biznesplan

cz. I


9.04 10.04 11.04 12.04


Biznesplan

cz. II

Biznesplan cz. III
16.04 17.04 18.04 19.04
Biznesplan cz. IV Gry decyzyjne

Programy

komputerowe


23.04 24.04 25.04 26.04
Prawo Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna

 

marzec 2012 - grupy tygodniowa i weekendowa razem:
19.03. 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03

25.03

INTEGRACJA, 2 grupy ABC ZAKŁADANIA FIRMY PROMOCJA CZ. I
26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04
ABC ZAKŁADANIA FIRMY PROMOCJA CZ. I PROMOCJA CZ. II

 

PROMOCJA CZ. II KSIĘGOWOŚĆ E-BIZNES