Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
07-02-2013

Lista wniosków kwalifikujących się do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z przyznaną kwotą wsparcia:

Lp.

Imię

Nazwisko

Nr wniosku:

Średnia punktów

Kwota przyznanego dofinansowania

1

Monika

Dembała-Bruchacka

18/PP/2013

27

398,11

2

Joanna

Gutowska - Ślesik

1/PP/2013

28,5

1126

3

Agnieszka

Hodowana

13/PP/2013

30,5

1126

4

Iwona

Jończyk-Kornijenko

7/PP/2013

30

1126

5

Renata Teresa

Makowska

4/PP/2013

28,5

1126

6

Aleksandra

Olak

6/PP/2013

29

1126

7

Jacek

Ornoch

3/PP/2013

31

1126

8

Krystyna

Sabała

8/PP/2013

32,5

1126

9

Karolina

Spasiuk

2/PP/2013

31

1126

10

Henryk

Tyburcy

9/PP/2013

27,5

944,11

11

Rafał

Tyburowski

20/PP/2013

34

1126

12

Agnieszka

Wołowiec

5/PP/2013

26

398,11

13

Monika

Żarnecka

10/PP/2013

33,5

1126

 

 

Lista pozostałych wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego:

Lp.

Imię

Nazwisko

Nr wniosku:

Średnia punktów:

1

Anna

Krysiewicz

19/PP/2013

29

2

Robert

Milewski

15/PP/2013

22,5

3

Ireneusz

Radomski

16/PP/2013

23

4

Marzena

Trojanowska

12/PP/2013

23,5

5

Natalia

Wenelczyk

17/PP/2013

31,5

6

Konrad

Wroński

11/PP/2013

17,5

7

Andrzej

Wrzeszcz

14/PP/2013

22

 

Wróć do aktualności