I co dalej?
16-02-2012

LISTA OSÓB ODRZUCONYCH Z POWODU NIEPOPRAWIENIA BŁĘDÓW FORMALNYCH W TERMINIE

 

1

Sylwia

Boreta

2

Maria Iwona

Dębicka

3

Maria

Godek

4

Anna Karolina

Jedlińska-Faberska

5

Justyna

Klimek

6

Edyta

Kot

7

Paweł

Radziwiłłów

8

Małgorzta

Wolak - Reynoso

9

Alan

Zieliński


 

§ 2. Procedury rekrutacji do Etapu I


3.        Proces rekrutacyjny prowadzony będzie za pomocą Formularzy Rekrutacyjnych i składa się
z następujących etapów:

a)        I - ocena formalna Formularza Rekrutacyjnego,

b)        II - ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego spełniającego wymogi formalne przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej,

c)         III - rozmowa rekrutacyjna z pierwszymi 45 osobami z Listy Kandydatów/tek rekomendowanych do wzięcia udziału w projekcie stworzonej po ocenie merytorycznej, w tym minimum:

-          18 osób, które uzyskały najwyższą punktację w grupie osób niepełnosprawnych;

-          18 osób, które uzyskały najwyższą punktację w grupie kobiet;

-          4 osoby, które uzyskały najwyższą punktację w grupie osób zwolnionych z pracy z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

d)        IV - podsumowanie ocen i stworzenie Listy Uczestników/czek projektu oraz Listy Rezerwowej.

 

5 -7.03.2012 - Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym.

 

9.03.2012 - Ogłoszenie wyników.

Wróć do aktualności