Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
03-08-2012

Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, uszeregowanych wg. malejącej liczby punktów wraz z informacją, czy wniosek został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

Informujemy, że powtórna ocena jest oceną ostateczną i wiążącą, od której nie przysługuje odwołanie.

Skany kart oceny merytorycznej zostaną przesłane osobom które złożyły odwołania droga mailową.

Lp

Nazwisko

Imię

Nr wniosku

ŚREDNIA

KWOTA DOFINAN-

SOWANIA

Czy wniosek został rekomendowany do otrzymania dotacji:

1

Tyburowski

Rafał

10/BB/2012

88,5

40000

TAK

2

Hodowana

Agnieszka

14/BB/2012

86

39906,09

TAK

3

Olak

Aleksandra

17/BB/2012

85,5

40000

TAK

4

Spasiuk

Karolina

8/BB/2012

85

39800

TAK

5

Żarnecka

Monika

2/BB/2012

84,5

35000

TAK

6

Wenelczyk

Natalia

6/BB/2012

82,5

35000

TAK

7

Krysiewicz

Anna

18/BB/2012

79,5

40000

TAK

8

Radomski

Ireneusz

9/BB/2012

78,5

40000

TAK

9

Sabała

Krystyna

7/BB/2012

78,5

40000

TAK

10

Trojanowska

Marzena

12/BB/2012

78

36925,32

TAK

11

Gutowska - Ślesik

Joanna

21/BB/2012

77

40000

TAK

12

Ornoch

Jacek

1/BB/2012

76,5

40000

TAK

13

Dembała-Bruchacka

Monika

15/BB/2012

76

40000

TAK

14

Wrzeszcz

Andrzej

11/BB/2012

71,5

30000

TAK

15

Wołowiec

Agnieszka

3/BB/2012

70,5

32000

TAK

16

Jończyk-Kornijenko

Iwona

19/BB/2012

70

30000

TAK

17

Makowska

Renata Teresa

5/BB/2012

67,5

35000

TAK

18

Wroński

Konrad

13/BB/2012

65

40000

TAK

19

Milewski

Robert

20/BB/2012

64,5

32000

TAK

20

Tyburcy

Henryk

23/BB/2012

63

40000

TAK

21

Zapadka

Ryszard Zdzisław

22/BB/2012

61,5

0

NIE

22

Woiński

Maciej

4/BB/2012

59

0

NIE

23

Maćkowiak

Mariusz

16/BB/2012

47,5

0

NIE

 

W dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2912 r. zostaną Państwo poinformowani o krokach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Bez barier do własnej firmy". W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

Wróć do aktualności