Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
21-02-2013

Publikujemy wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia pomostowego w wyniku procedury odwoławczej wraz z przyznaną kwotą wsparcia:

Lp.

Imię

Nazwisko

Średnia punktów

Kwota przyznanego wsparcia

1

Monika

Dembała-Bruchacka

27

1126

2

Robert

Milewski

25

914,85

3

Ireneusz

Radomski

24

414,85

4

Natalia

Wenelczyk

34

1126

5

Konrad

Wroński

27

900

 

Pozostałe wnioski:

Lp.

Imię

Nazwisko

Średnia punktów

1

Marzena

Trojanowska

27

2

Andrzej

Wrzeszcz

24

 

Minimum punktowe dla pozytywnie ocenionego wniosku to 24 punkty zdobyte ogółem oraz minima punktowe w każdym z czterech ocenianych obszarów (patrz: karta oceny merytorycznej).

Wróć do aktualności