Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
10-07-2012

Etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji został zakończony. 23 wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (na 24 które wpłynęły do biura projektu) zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym oraz przekazane do oceny merytorycznej.

Wróć do aktualności