Błędy formalne.
01-02-2012

Prosimy aby WERSJA ELEKTRONICZNA FORMULARZA BYŁA IDENTYCZNA Z PAPIEROWĄ! Nie wolno zapisywać na płycie formularza wypełnionego komputerowo i dołączać wersji papierowej wypełnionej ręcznie.
Na płycie CD musi znaleźć się jedynie formularz rekrutacyjny bez skanów załaczników, parafek etc.
Prosimy wybrać opcję 1 lub 2 w załączniku nr 2 poprzez podkreślenie wybranego punktu.

Wróć do aktualności