« powrót do spisu firm

Oferta skierowana jest do:

1. osób indywidualnych - w postaci konsultacji psychologicznych świadczonych online  i bezpośrednio w gabinecie oraz w formie badań diagnostycznych za pomocą testów

2. firm - jako oferta  testowych badań psychologicznych, wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam specjalizacje: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia pracy. Aktualnie zajmuję się diagnostyką w procesie rekrutacji dla firm oraz terapią indywidualną osób dorosłych w Warszawie. Aktywnie  współpracuję z organizacjami działającymi na rzecz wyrównywania szans oraz dążeń do upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka.

MaT Psycholog online

ul.Nalewki 2 m 24

00-158 Warszawa

tel. 730-774-772

kontakt@mat-psychologonline.pl

www.mat-psychologonline.pl